Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Dekningsstatestikk i SYSVAKDefinisjon
Andel (%) av personene i et gitt område som har fått et fastsatt antall doser av en gitt vaksine på et bestemt tidspunkt eller innen en fastsatt alder.

Dekningsstatistikk benyttes oftest til å angi den andel (%) barn som er grunnvaksinert/fullvaksinert ved en gitt alder (f.eks. 12 år, grunnskolestart, utgangen av 10. klasse).

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Vaksine.

Se også

Produksjonsstatistikk i SYSVAK

 

  Gi tilbakemelding på denne siden