Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

EgenomsorgDefinisjon
Aktiviteter individet selv tar initiativ til og utføre på egne vegne, for å opprettholde liv, helse og velvære.

Egenomsorg forutsetter også individets kunnskap om hvor, når og hvordan den profesjonelle helsetjenesten bør brukes.

Produkt
Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Tiltak.
Metode.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden