Kodeverk identifiseres ved en firesifret kodeverks-ID, eller ved navn. Du kan søke etter hele eller en del av kodeverks-IDen eller hele eller en del av navnet. Eksempler kan være kodeverks-ID '8460' for kodeverket 'Trygdenasjon' eller at du søker etter 'Trygde' eller 'nasjon'. Du kan også søke etter '30' og få listet alle kodeverkene som har '30' i kodeverks-IDen sin.