Kode/verdi som ligger i et kodeverk. Søk etter hele koden eller en del av koden. Eksempler kan være 'NO' for 'Norge' eller 'N' for alle land som har en N i navnet. Du kan søke etter kode og kodeverk eller kun etter kode.