Søkeverktøy for volven.no - koder og kodeverk  
  Utlisting av info                                                                                
Antall koder: Status: Merknad: Kodeverk:  
Beskrivelse: Forklaring: Verdi:
 
  Kodeverdi Kodeverk               
      
  Arbeidsliste   Pakk kodeverkene i listen til en zip-fil og last ned      
Velg format på XML-filen som nedlastes her.
 
Feilrapportering Type rapport     Kodeverk Kode Term/Begrep   Utfyllende feilmelding            Din e-postadresse               *valgfri Hent fra utlisting Hent fra utlisting
  Tjenesten er utviklet og driftes av Direktoratet for e-helse
  17.08.2022 14:37:38