Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
     Administrative
          Administrativ prose.
          Adresse
          Aktivitet
          Anatomi
          Behandlingsnivå og .
          Behandlingstype
          Debitering
          Fagområde
          Familie
          Hastegrad
          Helsepersonell
          Informasjon til pas.
          Informasjonsinnhold
          Informasjonskilde
          Initiativtaker
          Journal
          Juridisk formalitet
          Klage
          Klinisk tiltak
          Kommunikasjon
          Kontakttype
          Legemiddel
          Materiale
          Medisinsk klassifik.
          Medium
          Meldingstype
          Metode
          Nasjon og land
          Nummer og tall
          Organisasjon
          Pakkeforløp
          Person informasjon .
          Person og organisas.
          Person språk
          Person status
          Prosedyre
          Resultat av observa.
          Retning
          Rolle for helsepers.
          Samtykke
          Skjerming
          Status prosessforløp
          Sted
          Teknologi
          Terminologi
          Tid
          Tilstand (diagnose)
          Tiltak
          Ting
          Tjeneste innhold
          Tjenestetyper
          Tvang
          Ubestemt
          Undersøkelse
     Helsefaglige
     Samlinger av kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Kontaktårsak ved personskade (OID=8601)Beskrivelse
Hovedtyper av årsaker til hvorfor pasienten kontakter helsevesenet etter inndeling av intensjonen i skadehandlingen.

Organisasjoner
Ansvarlig organisasjon Avdeling helseregistre, Helsedirektoratet
Registrert av Helsedirektoratet

Inngår i
Personskade statistikk

Status
Per 6. november 2015: Til utbredelse eller er i bruk

Kodeverdier
1 Ulykkesskade En ulykke er en ufrivillig hendelse, forårsaket av en hurtigvirkende kraft eller påvirkning.
2 Villet egenskade Selvmordsforsøk, selvmord, villet forgiftning, villet overdose av alkohol, narkotika, tabletter , selvskading.
3 Vold, overfall Selvmordsforsøk, selvmord, villet forgiftning, villet overdose av alkohol, narkotika, tabletter , selvskading.
8 Skade etter lovhjemlet inngripen, krigshandling Sammenstøt med politi, ordensmakt
9 Ukjent kontaktårsak

Kategorier
Kontakttype.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden