Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
     Administrative
          Administrativ prose.
          Adresse
          Aktivitet
          Anatomi
          Behandlingsnivå og .
          Behandlingstype
          Debitering
          Fagområde
          Familie
          Hastegrad
          Helsepersonell
          Informasjon til pas.
          Informasjonsinnhold
          Informasjonskilde
          Initiativtaker
          Journal
          Juridisk formalitet
          Klage
          Klinisk tiltak
          Kommunikasjon
          Kontakttype
          Legemiddel
          Materiale
          Medisinsk klassifik.
          Medium
          Meldingstype
          Metode
          Nasjon og land
          Nummer og tall
          Organisasjon
          Pakkeforløp
          Person informasjon .
          Person og organisas.
          Person språk
          Person status
          Prosedyre
          Resultat av observa.
          Retning
          Rolle for helsepers.
          Samtykke
          Skjerming
          Status prosessforløp
          Sted
          Teknologi
          Terminologi
          Tid
          Tilstand (diagnose)
          Tiltak
          Ting
          Tjeneste innhold
          Tjenestetyper
          Tvang
          Ubestemt
          Undersøkelse
     Helsefaglige
     Samlinger av kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Aggregat-tilstand (OID=8361)Beskrivelse
Beskriver forskjellige situasjoner eller aggregat-tilstander for måling av komponenter.

Organisasjoner
Ansvarlig organisasjon KITH AS
Registrert av Helsedirektoratet

Inngår i
Norsk Enhetlig Kodeverk for LABoratorietjenester (NEKLAB)

Status
Per 11. februar 2015: Utgått

Kodeverdier
0 Ikke aktuell Verdi er ikke anvendbar i denne kombinasjon
1 Fast Mengde fast stoff
2 Oppløst Mengde oppløst stoff
3 Mettet Mengde oppløst stoff ved metning
4 Utskilt Mengde utskilt stoff
5 Terskel Terskelverdi for en konsentrasjon
6 Fri Mengde fritt stoff
7 Total Total mengde
11 Konjugert Konjugert
12 Ukonjugert Ukonjugert
13 Hydrolysert Hydrolysert
14 Clearance Clearance
15 Reseptor Reseptor

Kategorier
Materiale.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden