Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
     Administrative
          Administrativ prose.
          Adresse
          Aktivitet
          Anatomi
          Behandlingsnivå og .
          Behandlingstype
          Debitering
          Fagområde
          Familie
          Hastegrad
          Helsepersonell
          Informasjon til pas.
          Informasjonsinnhold
          Informasjonskilde
          Initiativtaker
          Journal
          Juridisk formalitet
          Klage
          Klinisk tiltak
          Kommunikasjon
          Kontakttype
          Legemiddel
          Materiale
          Medisinsk klassifik.
          Medium
          Meldingstype
          Metode
          Nasjon og land
          Nummer og tall
          Organisasjon
          Pakkeforløp
          Person informasjon .
          Person og organisas.
          Person språk
          Person status
          Prosedyre
          Resultat av observa.
          Retning
          Rolle for helsepers.
          Samtykke
          Skjerming
          Status prosessforløp
          Sted
          Teknologi
          Terminologi
          Tid
          Tilstand (diagnose)
          Tiltak
          Ting
          Tjeneste innhold
          Tjenestetyper
          Tvang
          Ubestemt
          Undersøkelse
     Helsefaglige
     Samlinger av kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Kodeverk for cytologisk materiale (OID=8216)Beskrivelse
Gynekologisk materiale eller annet cytologisk materiale som er tatt for cytologiske undersøkelser. Kodene dekker opp valgmuligheter fra standard rekvisisjonsskjema for cytologiske undersøkelser.

Organisasjoner
Ansvarlig organisasjon KITH AS
Registrert av KITH AS

Inngår i
Medisinske kodeverk

Status
Per 1. januar 2004: Til anbefaling

Kodeverdier
VAG Vagina
VUL Vulva
ASC Ascites
CVX Cervix
ENDM Endometrium
AN Annet materiale
FIN Finnålsaspirasjon
BRO Bronchialutstryk
PLR Plevravæske
PLRH Plevravæske Høyre
PLRV Plevravæske Venstre
UR Urin (spontan)
UR1 Urin Prøve 1
UR2 Urin Prøve 2
UR3 Urin Prøve 3
EKSP Ekspektorat
EKSP1 Ekspektorat Prøve 1
EKSP2 Ekspektorat Prøve 2
EKSP3 Ekspektorat Prøve 3

Kategorier
Materiale.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden