Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
     Administrative
          Administrativ prose.
          Adresse
          Aktivitet
          Anatomi
          Behandlingsnivå og .
          Behandlingstype
          Debitering
          Fagområde
          Familie
          Hastegrad
          Helsepersonell
          Informasjon til pas.
          Informasjonsinnhold
          Informasjonskilde
          Initiativtaker
          Journal
          Juridisk formalitet
          Klage
          Klinisk tiltak
          Kommunikasjon
          Kontakttype
          Legemiddel
          Materiale
          Medisinsk klassifik.
          Medium
          Meldingstype
          Metode
          Nasjon og land
          Nummer og tall
          Organisasjon
          Pakkeforløp
          Person informasjon .
          Person og organisas.
          Person språk
          Person status
          Prosedyre
          Resultat av observa.
          Retning
          Rolle for helsepers.
          Samtykke
          Skjerming
          Status prosessforløp
          Sted
          Teknologi
          Terminologi
          Tid
          Tilstand (diagnose)
          Tiltak
          Ting
          Tjeneste innhold
          Tjenestetyper
          Tvang
          Ubestemt
          Undersøkelse
     Helsefaglige
     Samlinger av kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Helsepersonells rolle i forhold til pasient (OID=9246)Beskrivelse
Tjenesteyterens rolle i forhold til pasienten. Merk: Opprinnelig var kodeverk 9034 benyttet her. Men da dette kodeverket har blitt utvidet med roller av en annen kategori enn de som skal kunne angis her, har det vært nødvendig å ta i bruk et nytt kodeverk her.

Organisasjoner
Ansvarlig organisasjon Direktoratet for e-helse
Registrert av Direktoratet for e-helse

Inngår i
EPJ-standard

Status
Per 31. mars 2017: Til utbredelse eller er i bruk

Kodeverdier
3 Behandlingsansvarlig lege Flere bestemmelser
4 Journalansvarlig Helsepersonelloven § 39
5 Informasjonsansvarlig Helsepersonelloven § 10
6 Fastlege Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2
7 Faglig ansvarlig for vedtak i psykisk helsevern Egen forskrift
8 Koordinator Individuell plan Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2
9 Koordinator (spesialisthelsetjenesteloven) Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5a
10 Kontaktlege Pasient- og brukerrettighetsloven§ 2-5. S pesialisthelsetjenesteloven § 2-5c
11 Kontaktpsykolog Spesialisthelsetjenesteloven § 2-5c
1 Pasientansvarlig lege Utgått. Rollen som pasientansvarlig lege er tatt ut av loven.
2 Pasientansvarlig psykolog Utgått. Rollen som pasientansvarlig psykolog er tatt ut av loven.

Kategorier
Rolle for helsepersonell.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden