Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
     Administrative
     Helsefaglige
     Samlinger av kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

ICD-10, Klassifikasjon av sykdommer og beslektede helseproblemer.Beskrivelse
Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer. Kodeverket brukes for å klassifisere diagnoser både i psykiatrien og for somatiske sykdommer og tilstander. Sosial- og helsedepartementet har fastsatt at ICD-10 skal benyttes i sykdomsklassifikasjon ved somatiske sykehus i Norge. International Classification of Diseases forefinnes nå som 10.revisjon. Nye utgaver kommer omtrent hvert tiende år. Kodeverket er oversatt til flere språk, også til norsk.

Dato
1. januar 2000

Versjon
10. revisjon

Hjemmeside
Den internasjonale versjonen av produktet
FinnKode
ICD-10 Søkeverktøy
KITHs ICD-10 sider
KITHs kodeverksprodukter

Organisasjoner
Registrert av KITH AS

Registrert av
ATC - Anatomisk Terapeutisk Kjemisk legemiddelregister

 

  Gi tilbakemelding på denne siden