Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

NPR - Norsk PasientregisterBeskrivelse
Alle pasienter som innlegges på vanlige sykehus eller undersøkes/behandles på sykehusenes poliklinikker er med i registeret. Alle sykehus har databaser hvor de registrerer data om sine pasienter. Dette for å holde orden på de store mengder med informasjon som det er nødvendig å ha for å kunne gi et godt og effektivt behandlingstilbud til pasientene. NPR mottar rutinemessig en del av den informasjonen som er lagret om pasientene fra alle landets sykehus.

Organisasjoner
Ansvarlig organisasjon Avdeling helseregistre, Helsedirektoratet
Registrert av KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden