Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
     Administrative
     Helsefaglige
     Samlinger av kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

ATC - Anatomisk Terapeutisk Kjemisk legemiddelregisterBeskrivelse
Anatomisk, terapeutisk kjemisk klassifikasjon av legemidler deler inn alle legemidler etter hvilket organ de virker på, og den virksomme substansen. Kodeverket danner basis for legemiddelstatistikk og registrering av forgiftninger etc. Skal brukes i tilknytning til ICD-10.

Organisasjoner
Ansvarlig organisasjon World Health Organization (WHO)

Se også
ICD-10, Klassifikasjon av sykdommer og beslektede helseproblemer.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden