Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
     Administrative
     Helsefaglige
     Samlinger av kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

ICF - Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helseBeskrivelse
ICF er en klassifikasjon utgitt av WHO som tar utgangspunkt i funksjon. ICFs hovedakser er kroppstrukturer, kroppsfunksjoner, aktiviteter, deltagelse og miljøfaktorer. Klassifikasjonen er oversatt av KITH.

ICF ble lansert i januar 2004, og man er nå inne i en utprøvings- og implementasjonsfase.

Hjemmeside
KITHs ICF sider

Organisasjoner
Registrert av KITH AS

Status
Per 1. januar 2004: Til utprøving

 

  Gi tilbakemelding på denne siden