Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjedeBeskrivelse
Definisjonskatalogen er en videreutvikling av "Definisjonskatalog for AMK/LV-sentraler, KITH-rapport R3/99", ISBN: 82-7846-057-4 og erstatter denne. Katalogen favner nå hele den akuttmedisinske kjeden, som vi definerer slik: "Den akuttmedisinske kjeden er samfunnets samlede organisatoriske, personellmessige og materielle beredskap for å kunne yte befolkningen akutt helsehjelp. Den akuttmedisinske kjeden består av fastlege, legevakt, kommunal legevaktsentral, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK-sentral), bil-, båt- og luftambulanse, samt akuttmottak i sykehus." (Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet, Høring til Nasjonal helseplan, «Fremtidens helsetjeneste: Trygghet for alle». 2011). Kjeden representerer en sammenhengende rekke av tiltak for å sikre akutt helsehjelp fra hendelsessted, inkludert publikums innsats, fram til definitiv behandling. Endepunktet for kjeden i sykehus er ikke alltid akuttmottaket. Det er etablert såkalte fast-track-pasientforløp hvor pasientene rutes direkte til en avdeling på sykehuset og ikke er innom verken legevakt eller akuttmottak.

Dato
mandag 30. juli 2012

Versjon
2. utgave

Organisasjoner
Ansvarlig organisasjon Direktoratet for e-helse

Begreper
aksesstid
aksjon
aksjonssamband
aktiveringstid
akuttmedisin
akuttmedisinsk beredskap
akuttmedisinsk kommunikasjonsberedskap
akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK-sentral)
akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus
akuttmottak
akuttoppdrag
alvorlighetsgrad
ambulanse
ambulanse aksesstid
ambulanse aktiveringstid
ambulanse klargjøringstid
ambulanse omsorgstid
ambulanse oppdragsvarighet
ambulanse reaksjonstid
ambulanse responstid
ambulansealarm
ambulansearbeider
ambulansejournal
ambulansekoordinator
ambulanseoppdrag
ambulansesjef
ambulansetjeneste
ambulansetransport
AMK-aksesstid
AMK-aktiveringstid
AMK-LA
AMK-leder
AMK-lege
AMK-operatør
AMK-reaksjonstid
AMKs ansvarsområde
AMK-sentral
anbefalt respons
beredskapsforflytning
bestilt oppdrag
EP
etappetransport
evakueringspunkt (EP)
fagleder helse
faktisk respons
falsk melding
fastlege
feilringing
FKS-aktiveringstid
flight following
flykoordinator
flykoordineringssentral (FKS)
førsterespondent [first responder]
gruppeoppkall
grønt oppdrag
gult oppdrag
hastegrad
hastegrad grønn - vanlig
hastegrad gul - haster
hastegrad rød - akutt
helsebuss
helseekspress
helsehjelp
helseradionett
helsetjenestens kommunikasjonsberedskap
hendelse
hendelsessted
hendelsestidspunkt
HE-nett
hentested
henvendelse
henvendelsestidspunkt
hovedredningssentral (HRS)
innringer
innsatsleder (IL)
innsatspersonell
instruksjon til innringer
katastrofe
kjøretid
klargjøringstid
kommunal legevakt(ordning)
kriteriebasert respons
kriterienummer
kriterium
LA-nett
leder legevaktsentral
lege/ambulansealarm
legebil
legevakt
legevaktbil
legevaktdistrikt
legevaktlege
legevaktsentral
legevaktsentralområde
legevaktsjef
legevakttelefonnummer
leid linje
leveringssted
lokal AMK-sentral
lokal redningssentral (LRS)
LRS-lege
luftambulanse
luftambulansens radionett(LA-nett)
luftambulansetjeneste
LV
LVS
LVS-personell
lydlogg
makulert hendelse
medisinsk koordinerende punkt
medisinsk nødhjelp
medisinsk nødmeldetjeneste
medisinsk nødmelding
medisinsk nødnummer
medisinsk operatør
medisinsk telefoninstruksjon
medisinsk telefonrådgivning
medisinskfaglig rådgiver
NBC-hendelse
NBC-medisin
norsk indeks for medisinsk nødhjelp
nødetat
nødmeldesentral
nødnett
omsorgsnivå
omsorgstid
operativ leder helse (OLH)
oppdrag
oppdragsvarighet
opprinnelsesmarkering
overleveringstid
paramedic
pasientinformasjon
pasientmedvirkning
pasientreise
pasienttransport
prehospital responstid
prehospital tid
primærhenvendelse
primæroppdrag
publikums forsinkelse
publikums reaksjonstid
publikumstid
radiobase
radiobasestasjon
radiobetjeningsoverdrag
RBO
RBO-linje
reaksjonstid
redningsaksjon
redningsalarm
redningsmann luftambulanse
redningsoppdrag
redningssentral
redningstjeneste
regional AMK (R-AMK)
respons
responstid
ressurs
rødt oppdrag
samarbeidende ressurs
sambandsvei
samleplass for skadde
SAR-oppdrag
SB-apparat
sekundærhenvendelse
sekundæroppdrag
sjikane
skadelapp
skadested
skadestedsleder
skarpt oppdrag
statusmelding
statusoversikt
sykebesøk
sykebesøksformidling
system betjenings-apparat
teknisk feilringing
telefoninstruksjon
telefonrådgivning
tid på hendelsessted
tilbakeføring (av pasient)
tilbakestillingstid
tiltak
transporttid
traume
traumesystem
triage
trippelvarsling
trygghetsalarm
utrykningsenhet
utrykningsteam
utrykningstid
Utsteinmal for rapportering
øyeblikkelig hjelp-innleggelse

 

  Gi tilbakemelding på denne siden