Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
     Administrative
     Helsefaglige
     Samlinger av kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

NORAKO - Norsk Radiologisk KodeBeskrivelse
NORAKO er utarbeidet av og gis ut av Den norske radiologforening. KITH bistår Radiologforeningens redaksjonskomite med oppdatering og brukerstøtte gjennom en avtale finansiert av Sosial- og helsedirektoratet. NORAKO oppdateres årlig. Kodeverket er tilgjengelig i en bokutgave med kodeveiledning og i et elektronisk koderegister. I bokutgaven finnes et skjema for rapportering av feil, mangler og forslag til forbedringer. Dette skjemaet kan sendes til KITH som legger det fram for redaksjonen. NORAKO benyttes som grunnlag for takstsystem for radiologiske tjenester ved poliklinikker og private institutter.

Dato
1. januar 2004

Hjemmeside
KITHs kodeverksprodukter
KITHs NORAKO sider

Organisasjoner
Registrert av KITH AS
Ansvarlig organisasjon Norsk Radiologisk Forening

 

  Gi tilbakemelding på denne siden