Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Skjema utgitt av Den norske lægeforeningBeskrivelse
På hjemmesiden finner du skjemaer og trykksaker blant annet innenfor kategoriene nedenfor.

  • Medlem
  • ID-kort
  • Spesialist
  • Stilling
  • Reise
  • Utdanningsfond
  • Kvalitetssikringsfond
  • Veiledning av turnuskandidat

Hjemmeside
Den Norske Lægeforening

Organisasjoner
Ansvarlig organisasjon Den norske lægeforening
Registrert av KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden