Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

NorgeshelsaBeskrivelse
Norgeshelsa er et dataprogram som inneholder nøkkeltall om helse og helserelaterte samfunnsforhold i Norge. Ved bruk av Norgeshelsa kan du selv framstille temakart, lage sammenlignende linjediagram og gjennomføre enkle statistiske analyser.

Hjemmeside
Norgeshelsa

Organisasjoner
Ansvarlig organisasjon Folkehelseinstituttet
Registrert av KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden