Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS)Beskrivelse
Formålet med MSIS er å skaffe grunnlag for et effektivt smittevern gjennom løpende overvåking av den epidemiologiske situasjonen i landet.

Hjemmeside
MSIS Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Organisasjoner
Ansvarlig organisasjon Folkehelseinstituttet
Registrert av KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden