Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

GERIXBeskrivelse
Prosjektet GERIX er betegnelsen på et informasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten. Siktemålet med systemet er å få bedre tilgang til data om situasjon og utvikling for funksjonshemmede og eldre. Formålet med GERIX er å utvikle et kommunalt system med kjerneinformasjon (minste basis datasett) for administrasjon og planlegging innen pleie- og omsorgstjenesten.

Hjemmeside
GERIX Informasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig organisasjon SSB - Statistisk sentralbyrå
Registrert av KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden