Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Styrings- og informasjonssystemet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (HJULET)Beskrivelse
Hjulet (Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene) utgis hvert år av Sosial- og helsedepartementet i samarbeid med Statistisk sentralbyrå og Statens helsetilsyn.

Hjemmeside
HJULET Styrings- og informasjonssystemet for helse- og sosialtjenesten i kommunene

Organisasjoner
Ansvarlig organisasjon SSB - Statistisk sentralbyrå
Registrert av KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden