Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

KreftregisteretBeskrivelse
Kreftregisterets overordnede målsetting er å etablere ny viten og spre kunnskap som bidrar til å redusere kreftsykdom. Kreftregisteret skal representere det fremste kompetansemiljø innen kreftepidemiologi i Norge.

Hjemmeside
Kreftregisteret skal etablere ny viten og spre kunnskap som bidrar til å redusere kreftsykdom

Organisasjoner
Ansvarlig organisasjon Kreftregisteret
Registrert av KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden