Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Medisinsk fødselsregisterBeskrivelse
Medisinsk fødselsregister (MFR) har både helseforskning og helseforvaltning som formål. MFR skal bidra med å avklare årsaker til og konsekvenser av helseproblemer i forbindelse med svangerskap og fødsel. MFR overvåker forekomster av medfødte misdannelser og oppdager så tidlig som mulig eventuelle hyppighetsøkninger. I 2002 ble registeret en avdeling i Divisjon for epidemiologi ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Registeret er plassert i Bergen og er også knyttet til Universitetet i Bergen.

Hjemmeside
Medisinsk fødselsregister (MFR) er et nasjonalt helseregister over alle nyfødte i Norge

Organisasjoner
Ansvarlig organisasjon Medisinsk fødselsregister
Registrert av KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden