Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Definisjonskatalog for legemiddelområdetBeskrivelse
Definisjonskatalogen inneholder sentrale definisjoner innenfor legemiddelområdet og er utarbeidet med utgangspunkt i behov innenfor Kjernejournalprosjektet. Definisjonene er basert på definisjoner i lov og forskrift.

Dato
torsdag 15. november 2012

Versjon
Første utgave

Organisasjoner
Ansvarlig organisasjon Helsedirektoratet

Begreper
Ekspedisjon
Helsepersonell
Istandgjøring
Legemiddel
Legemiddelhåndtering
Legemiddelkompetanse
Ordinering
Reiterasjon
Rekvirent
Rekvirering
Rekvisisjon
Resept
Tilberedning
Utdeling
Utlevering
Virksomhetsleder

 

  Gi tilbakemelding på denne siden