Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
     Administrative
     Helsefaglige
     Samlinger av kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

ICPC-2 - International Classification of Primary CareBeskrivelse
International Classification of Primary Care (ICPC) er i utstrakt bruk i primærhelsetjenesten. Kodeverket finnes på flere språk, også på norsk.

1. juli 2004 ble ICPC-2 tatt i bruk i Norge.

ICPC er et instrument som kan brukes til minst tre formål:

  • Registrering av kontaktårsaker. Hvorfor oppsøker en person helsetjenesten?
  • Registrering av diagnoser. Hvilke diagnoser kommer lege eller annet helsepersonell frem til på grunnlag av utredningen?
  • Analyse av klinisk prosess. Fra pasientens symptomer eller plage, gjennom diagnostisk prosess til diagnose og behandling.

Rikstrygdeverket har bestemt at ICPC skal benyttes som diagnoseliste for legeregningskort og sykmelding I og II.

Dato
1. juli 2004

Hjemmeside
FinnKode
KITHs ICPC-2 sider
KITHs kodeverksprodukter

Organisasjoner
Registrert av KITH AS

 

  Gi tilbakemelding på denne siden