Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
     Administrative
     Helsefaglige
     Samlinger av kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

NCSP - NOMESCO Classification of Surgical ProceduresBeskrivelse
"Klassifikasjon av kirurgiske inngrep 2004" er den norske bearbeidelsen av "The NOMESCO Classification of Surgical Procedures" (NCSP). Første versjon ble tatt i bruk i 1999. Klassifikasjonen har vært oppdatert årlig. Den norske utgaven avviker fra NCSP ved at man har inkludert en del midlertidige nasjonale særkoder inntil det foreligger klassifikasjoner for ikke-kirurgiske fagområder.

Dato
1. januar 2004

Hjemmeside
FinnKode
KITHs kodeverksprodukter
KITHs NCSP sider
NCSP Søkeverktøy

Organisasjoner
Registrert av KITH AS
Ansvarlig organisasjon Helsedirektoratet

 

  Gi tilbakemelding på denne siden