Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
     Administrative
     Helsefaglige
     Samlinger av kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

SNOMEDBeskrivelse
"Systemized Nomenclature of Medicine" er et kodeverk som i Norge benyttes i patologenes laboratorievirksomhet. Kodeverket finnes på mange språk, også på norsk, men i Norge benyttes kun deler av kodeverket. Utenlands benyttes Snomed i mange områder av human og veterinærmedisin, og i sin fulle form er det på 8 akser og et modifikatorkapittel.

Hjemmeside
KITHs kodeverksprodukter
KITHs SNOMED sider

 

  Gi tilbakemelding på denne siden