Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Nyheter


onsdag 18. april 2007 Administrative kodeverk kan nedlastes som XML-filer
Alle administrative kodeverk kan lastes ned som XML-filer fra Søkeverktøy for volven.no - koder og kodeverk Kodeverkene er samtidig tilgjengelig i Access format (sammen med et programvaresystem for utvikling av elektroniske meldinger fra www.kith.no på siden: UML til XML

fredag 27. mai 2005 Administrative kodeverk tilgjengelig i Access format
Alle administrative kodeverk er tilgjengelig i Access format (sammen med et programvaresystem for utvikling av elektroniske meldinger fra www.kith.no på siden: UML til XML

fredag 13. mai 2005 Ny versjon av administrative kodeverk
Stor oppgradering av kodeverk. Samlingen inneholder nå 422 forkjellige kodeverk som er i bruk i elektroniske meldinger og i standarder.

torsdag 18. november 2004 Små administrative kodeverk
Små administrative kodeverk er nå publisert. Disse er samlet i kategorier som finnes som menyelementer under Kodeverk -> Administrative.

tirsdag 14. september 2004 Søkefunksjonen tilgjengelig fra din egen webside
Det er nå mulig å legge inn søkefunksjonen inn på din egen webside. [Les mer]

tirsdag 31. august 2004 Oppdatering av innhold
Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere innholdet i Volven. Har du forslag eller ønsker om ting som du synes bør være med så send oss en beskjed på mail.

tirsdag 31. august 2004 Endringer i layout
Etter tilbakemelding fra brukere har vi nå endret litt på Volvens layout. Vi håper at endringene gjør at det blir enklere å finne frem til de siste dataene som er lagt inn.

torsdag 6. februar 2003 Problemer med døde lenker
Vi har fått noen meldinger om at noen av lenkene på sidene ikke fungerer. Dette er noe vi jobber hardt med å unngå. Vi takker for all tilbakemelding om slike "døde" lenker. 1. februar gikk KITH over til ny web og dette har ført til en del problemer med lenker til KITH sine sider. Vi beklager problemer dette har medført for våre brukere og håper nå at dette er rettet opp.

torsdag 6. februar 2003 Mange svar på brukerundersøkelsen
Det er kommet inn mange svar på brukerundersøkelsen og vi vil ta en foreløpig gjennomgang. Vi vil se på hva vi kan gjøre for å gjøre Volven bedre.

torsdag 21. november 2002 Volven gjennomfører brukerundersøkelse
Vi jobber hele tiden med å forbedre Volven og inviterer derfor alle til å delta i vår brukerundersøkelse. Klikk deg inn ved hjelp av linken "Kommentarer" i menyen til venstre.

torsdag 21. november 2002 Balder blir til Volven
Balder har fått nytt utseende, nytt navn og utvidet innhold. Vi jobber fortløpende med å oppdatere og legge inn nye data i Volven.