Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
     Administrative
     Helsefaglige
     Samlinger av kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

HelsefagligeATC - Anatomisk Terapeutisk Kjemisk legemiddelregister 
ICD-10, Klassifikasjon av sykdommer og beslektede helseproblemer. 
ICF - Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse 
ICPC-2 - International Classification of Primary Care 
NCSP - NOMESCO Classification of Surgical Procedures 
NORAKO - Norsk Radiologisk Kode 
Norsk Kodeverk for Klinisk Kjemiske Laboratorier (NKKKL) 
SNOMED 

 

  Gi tilbakemelding på denne siden