Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
     Administrative
          Administrativ prose.
          Adresse
          Aktivitet
          Anatomi
          Behandlingsnivå og .
          Behandlingstype
          Debitering
          Fagområde
          Familie
          Hastegrad
          Helsepersonell
          Hendelse
          Informasjon til pas.
          Informasjonsinnhold
          Informasjonskilde
          Initiativtaker
          Journal
          Juridisk formalitet
          Klage
          Klinisk tiltak
          Kommunikasjon
          Kontakttype
          Legemiddel
          Materiale
          Medisinsk klassifik.
          Medium
          Meldingstype
          Metode
          Nasjon og land
          Nummer og tall
          Organisasjon
          Pakkeforløp
          Person informasjon .
          Person og organisas.
          Person språk
          Person status
          Prosedyre
          Resultat av observa.
          Retning
          Rolle for helsepers.
          Samtykke
          Skjerming
          Status prosessforløp
          Sted
          Teknologi
          Terminologi
          Tid
          Tilstand (diagnose)
          Tiltak
          Ting
          Tjeneste innhold
          Tjenestetyper
          Tvang
          Ubestemt
          Undersøkelse
     Samlinger av kodeverk
 Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Administrative - Administrativ prosedyre og regelAutomatisk inkludering av komponenter (OID=9210)
Avvisningsgrunner (OID=7430)
Begrunnelse for Innskrenket forbindelse med omverdenen - psykisk helsevern (OID=9284)
Begrunnelse for postkontroll, romundersøkelse, kroppsvisitasjon mv - psykisk helsevern (OID=9285)
Behandling av beslag. - psykisk helsevern (OID=9288)
Bruk av ferdigstillingsstatus for EPJ komponent (OID=9208)
Gjennomføring av overføringsvedtak TPH (OID=9282)
Gyldighetsområde for identifikatorer (OID=9227)
Innskrenket forbindelse med omverdenen (OID=9283)
Prinsipp for identifikatorgenerering (OID=9228)
Redigeringsregler EPJ (OID=9203)
Redigeringsrettigheter EPJ (OID=9022)
Refusjonskriterier (OID=7431)
Regel for angivelse av informasjonskvalitet i EPJ (OID=9214)
Regel for lovlige verdier ved registrering av tidspunkt (OID=9218)
Regel for overføring av opplysninger fra gruppejournal til medlemmers EPJ (OID=9241)
Regel personidentifiserbar informasjon i EPJ (OID=9215)
Regler for gjenbruk av komponentinnhold (OID=9201)
Regler for redigering (fjerning) og sletting av opplysninger relatert til gjennomføring av besluttet tiltak (OID=9234)
Regler for tomt dataelement (OID=9212)
Revisjonstype (EPJ) (OID=9252)
Saksbehandling hendelsestype (OID=9169)
Sperrede journalopplysningers relevans for behandlingsalansvarlig (OID=9232)
Språkregel dokumentasjon i EPJ (OID=9213)
Standardverdibehandling (OID=9217)
Tilgang til eller blokkering av opplysninger i EPJ (OID=9239)
Tjenesteutførelse ved involvert enhet (OID=9235)
Type tiltaksrelasjon (OID=9236)
Utleveringskriterier (OID=7432)
Varsel ved tjenesteutførelse (OID=9233)
Vedtak om romundersøkelse, kroppsvisitasjon mv - psykisk helsevern (OID=9286)
Vilkår for utsettelse av straff - psykisk helsevern (OID=9291)
Vurderinger, kartlegginger og hendelser (OID=9162)

 

  Gi tilbakemelding på denne siden