Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
     Administrative
          Administrativ prose.
          Adresse
          Aktivitet
          Anatomi
          Behandlingsnivå og .
          Behandlingstype
          Debitering
          Fagområde
          Familie
          Hastegrad
          Helsepersonell
          Hendelse
          Informasjon til pas.
          Informasjonsinnhold
          Informasjonskilde
          Initiativtaker
          Journal
          Juridisk formalitet
          Klage
          Klinisk tiltak
          Kommunikasjon
          Kontakttype
          Legemiddel
          Materiale
          Medisinsk klassifik.
          Medium
          Meldingstype
          Metode
          Nasjon og land
          Nummer og tall
          Organisasjon
          Pakkeforløp
          Person informasjon .
          Person og organisas.
          Person språk
          Person status
          Prosedyre
          Resultat av observa.
          Retning
          Rolle for helsepers.
          Samtykke
          Skjerming
          Status prosessforløp
          Sted
          Teknologi
          Terminologi
          Tid
          Tilstand (diagnose)
          Tiltak
          Ting
          Tjeneste innhold
          Tjenestetyper
          Tvang
          Ubestemt
          Undersøkelse
     Samlinger av kodeverk
 Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Administrative - Medisinsk klassifikasjonAngivelse av sykdommens alvorlighetsgrad (OID=7531)
ASA-klassifikasjon (OID=7190)
Diagnosestatus (OID=7541)
Dødsårsaksoversettelser (OID=7125)
GTT Skadetype (OID=8393)
ICD-10 engelsk (OID=7124)
ICD-10: psykiske lidelser og atferdsforstyrrelse: kliniske beskrivelser og diagnostiske retningslinjer (OID=7111)
ICD-6 (OID=7123)
ICD-7 (OID=7122)
ICD-8 norsk versjon (OID=7121)
ICF (OID=7250)
ICPC-2-B (OID=7171)
Klinisk psykiatrisk syndrom (akse 1) (OID=7113)
Kodesystem for sykmeldinger og legeerklæringer for arbeidsuførhet (OID=8105)
Kodesystem ved sykemelding og arbeidsuførhet (OID=8255)
Medisinske kodeverk (OID=8410)
Moderator (OID=7305)
Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) (OID=7112)
NCRP (OID=7270)
NEKLAB (OID=8350)
Norsk klinisk prosedyrekodeverk (OID=7275)
Norsk laboratoriekodeverk (OID=7280)
Norsk patologikodeverk (OID=7010)
Psykisk utviklingshemming (akse 3) (OID=7115)
Somatiske tilstander (akse 4) (OID=7116)
Spesifikke utviklingsforstyrrelser (akse 2) (OID=7114)
Tillegg BUP-akser (OID=3522)

 

  Gi tilbakemelding på denne siden