Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
     Administrative
          Administrativ prose.
          Adresse
          Aktivitet
          Anatomi
          Behandlingsnivå og .
          Behandlingstype
          Debitering
          Fagområde
          Familie
          Hastegrad
          Helsepersonell
          Hendelse
          Informasjon til pas.
          Informasjonsinnhold
          Informasjonskilde
          Initiativtaker
          Journal
          Juridisk formalitet
          Klage
          Klinisk tiltak
          Kommunikasjon
          Kontakttype
          Legemiddel
          Materiale
          Medisinsk klassifik.
          Medium
          Meldingstype
          Metode
          Nasjon og land
          Nummer og tall
          Organisasjon
          Pakkeforløp
          Person informasjon .
          Person og organisas.
          Person språk
          Person status
          Prosedyre
          Resultat av observa.
          Retning
          Rolle for helsepers.
          Samtykke
          Skjerming
          Status prosessforløp
          Sted
          Teknologi
          Terminologi
          Tid
          Tilstand (diagnose)
          Tiltak
          Ting
          Tjeneste innhold
          Tjenestetyper
          Tvang
          Ubestemt
          Undersøkelse
     Samlinger av kodeverk
 Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Administrative - TvangBegrunnelse for bruk av tvang (OID=9261)
Begrunnelse for tvangsbehandling (OID=9260)
Begrunnelse for vedtak om bruk av tvangsmidler (OID=9258)
Endring av tvangsform (OID=9297)
Endring under gjennomføring av tvangsmiddelvedtak (OID=9272)
Forutsetning for oppstart av behandling med legemiddel uten eget samtykke (OID=9263)
Forutsetning for oppstart av tvangsernæring (OID=9264)
Helsefaglige opplysninger i skjema om bruk av tvang (OID=9144)
Hjemmel for helsehjelp - psykisk helsevern, TPH (OID=9277)
Hjemmel for helsehjelp - psykisk helsevern, tvungen observasjon (OID=9276)
Hjemmel for innleggelse etter lov om psykisk helsevern (OID=9259)
Hvem som informeres om vedtak som innebærer bruk av tvang (OID=9269)
Instanser som kan fremsette begjæring om tvungent psykisk helsevern (OID=9290)
Kontrollkommisjonens vedtak vedr. forlengelse av TPH (OID=9289)
Om andre frivillige tiltak som alternativ til tvangsbehandling (OID=9294)
Om observasjon og undersøkelse før vedtak om tvangsbehandling (OID=9262)
Oppfølgingsmåte hastevedtak som innebærer bruk av tvang (OID=9293)
Tilleggsvilkår vedtak om tvungent psykisk helsevern (OID=9280)
Tvangstiltak som benyttes ved vedtak om tvang av helsehjelp (OID=9296)
Type tvang (OID=9157)
Vedtak etter psykisk helsevernloven (OID=9275)
Vedtak i det psykiske helsevernet som innebærer bruk av tvang - etablering tvungen observasjon (OID=9278)
Vedtak i det psykiske helsevernet som innebærer bruk av tvang - TPH (OID=9281)
Vedtakstype tvangsmidler (OID=9270)
Vedtakstype undersøkelse og behandling uten eget samtykke (OID=9271)
Vilkår for vedtak om helsehjelp som vurderes oppfylt (OID=9295)
Vilkår om frivillighet (OID=9279)

 

  Gi tilbakemelding på denne siden