Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
     Administrative
          Administrativ prose.
          Adresse
          Aktivitet
          Anatomi
          Behandlingsnivå og .
          Behandlingstype
          Debitering
          Fagområde
          Familie
          Hastegrad
          Helsepersonell
          Hendelse
          Informasjon til pas.
          Informasjonsinnhold
          Informasjonskilde
          Initiativtaker
          Journal
          Juridisk formalitet
          Klage
          Klinisk tiltak
          Kommunikasjon
          Kontakttype
          Legemiddel
          Materiale
          Medisinsk klassifik.
          Medium
          Meldingstype
          Metode
          Nasjon og land
          Nummer og tall
          Organisasjon
          Pakkeforløp
          Person informasjon .
          Person og organisas.
          Person språk
          Person status
          Prosedyre
          Resultat av observa.
          Retning
          Rolle for helsepers.
          Samtykke
          Skjerming
          Status prosessforløp
          Sted
          Teknologi
          Terminologi
          Tid
          Tilstand (diagnose)
          Tiltak
          Ting
          Tjeneste innhold
          Tjenestetyper
          Tvang
          Ubestemt
          Undersøkelse
     Samlinger av kodeverk
 Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Administrative - Status prosessforløpAdministrasjonsstatus forskrevet legemiddel (OID=9083)
Avslutningsmåte rus (OID=8719)
Avslutningsmåte rus (OID=8466)
Avvik ved mottak av elektronisk melding (OID=8117)
Avvikshåndtering i AMK-sentraler (OID=7342)
Avvikshåndtering ved henvendelser til AMK-sentraler (OID=7346)
Avvikshåndtering ved oppdrag i AMK-sentraler (OID=7343)
Avvikshåndtering ved tiltak i AMK-sentraler (OID=7341)
Dokumenteringsstatus (OID=4701)
EPJ-komponent hendelse (OID=9011)
Feilmeldinger for applikasjonskvittering - Generelle (OID=8221)
Feilmeldinger for applikasjonskvittering - Legeoppgjørsmelding (OID=8223)
Feilmeldinger for applikasjonskvittering - Sykmelding og legeerklæring (OID=8222)
Feilmeldinger for applikasjonskvittering (ikke i bruk) (OID=8224)
Feilmeldingskodeverk for eResept (OID=7419)
Ferdigstillingsstatus EPJ komponent (OID=9202)
Fostervannsavgang (OID=8516)
Hastegrad type (OID=7345)
Hendelseskode for logistikkopplysninger (OID=9121)
Kanselleringskode for ekspedering av vare (OID=7411)
Kartlegging/status amming (OID=9511)
Kodeverk status (OID=9070)
Kodeverknode status (OID=9071)
Koordinator (OID=9188)
Legemiddelgjennomgang gjennomført (OID=9159)
Lukkekode for planlagt helsehjelp (OID=9179)
Mottar bistand (OID=9338)
Mottar transporttjeneste (OID=9340)
Nasjonale pasientforløp PHR utfall avslutning (OID=9326)
Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus (OID=9327)
Oppfølging (OID=8720)
Oppmøtestatus H-S (OID=9517)
Resultat av henvendelsen (OID=8704)
Revisjonstyper for kodeverk (OID=9027)
Status for aktivitet (OID=8229)
Status for EPJ (OID=9001)
Status for gitt bistand (OID=9164)
Status for gjennomføring av besluttet tiltak (OID=9238)
Status for henvisning (OID=8211)
Status for kodeverk (OID=7351)
Status for medisinering-S1 (OID=7307)
Status for medisinsk teknisk utstyr (OID=9185)
Status for mottak av melding (OID=8258)
Status for plan (OID=8266)
Status for rapport-S1 (OID=7306)
Status for rekvirents søk på resepter (OID=7433)
Status for resultat i svarrapportering av medisinske tjenester (OID=8245)
Status for søk etter resept (OID=7407)
Status for tjenesteutførelse (OID=9020)
Status for transportforberedelse (OID=8265)
Status for varsling av Helfo (OID=9180)
Status fosterleie (OID=8503)
Status godkjenningsfritak SLV for legemiddel uten markedsføringstillatelse (OID=7409)
Status hode i bekken (OID=8506)
Status notifikasjon (OID=7316)
Status oppgjør fra Helfo til utleverer (OID=7410)
Status på melding (OID=8323)
Status resept (OID=7408)
Status søk (OID=7459)
Status søknad SLV (OID=7436)
Status til aktivitet eller tjeneste (OID=8230)
Status ved utskrivelse (OID=8553)
Svaralternativ (OID=8356)
Testet for blodsmittevirus (OID=8712)
Utsettelseskode (OID=8446)
Ventetid sluttkode (OID=8445)

 

  Gi tilbakemelding på denne siden