Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
     Administrative
          Administrativ prose.
          Adresse
          Aktivitet
          Anatomi
          Behandlingsnivå og .
          Behandlingstype
          Debitering
          Fagområde
          Familie
          Hastegrad
          Helsepersonell
          Hendelse
          Informasjon til pas.
          Informasjonsinnhold
          Informasjonskilde
          Initiativtaker
          Journal
          Juridisk formalitet
          Klage
          Klinisk tiltak
          Kommunikasjon
          Kontakttype
          Legemiddel
          Materiale
          Medisinsk klassifik.
          Medium
          Meldingstype
          Metode
          Nasjon og land
          Nummer og tall
          Organisasjon
          Pakkeforløp
          Person informasjon .
          Person og organisas.
          Person språk
          Person status
          Prosedyre
          Resultat av observa.
          Retning
          Rolle for helsepers.
          Samtykke
          Skjerming
          Status prosessforløp
          Sted
          Teknologi
          Terminologi
          Tid
          Tilstand (diagnose)
          Tiltak
          Ting
          Tjeneste innhold
          Tjenestetyper
          Tvang
          Ubestemt
          Undersøkelse
     Samlinger av kodeverk
 Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Administrative - LegemiddelAdministrasjonsvei (OID=7477)
Administrasjonsvei ernæring (OID=7851)
Administreringsmåte for forskrevet legemiddel (OID=9075)
Allergener (OID=7852)
Allergener forekomst (OID=7853)
Alvorlighetskriterier for bivirkning (OID=7468)
ATC (OID=7180)
ATC-nr (OID=9077)
Bruksområde til etikett (OID=7488)
Enhet for dosering (OID=7480)
Enhet for kvantum/pakningstype (OID=7484)
Enhet for pakning (OID=7452)
Forholdsregel ved inntak (OID=7479)
GruppeNr (Refusjonsområde) (OID=7451)
Håndtering av medisinsk varsel (OID=7535)
Individuell stønad - søknad om (OID=7537)
Klassifikasjon av rekvisisjonsrett i Helsepersonellregisteret (OID=7701)
Kombinasjonpakning (Combination Package) LIST-ID i SPOR: 200000000008 (OID=7803)
Kombinert legemiddelform (Combined pharmaceutical dose form) LIST-ID i SPOR: 200000000006 (OID=7801)
Kombinert term (Combined term) LIST-ID i SPOR: 200000000007 (OID=7802)
Kortdose (OID=7478)
Legemiddel utleveringsform (OID=9135)
Legemiddelbruk (OID=9101)
Legemiddelform (OID=7448)
Legemiddelform (Pharmaceutical dose form) LIST-ID i SPOR: 200000000004 (OID=7800)
Legemiddelformer (OID=9078)
Legemiddelformer som kan multidosepakkes (OID=9086)
Legemiddeltype (OID=9076)
Multidose (OID=9103)
Måleenhet for legemidlers styrke (OID=9090)
Nasjonalt kodeverk for antibiotika (OID=8220)
Oppgaver ved legemiddeladministrering (OID=9132)
Pakningsnivå (OID=7850)
Pakningstype (OID=7449)
Preparat (OID=9554)
Preparattype legemiddel (OID=7424)
Status for søk etter utlevering (OID=7511)
Status til forskrivning (OID=9104)
Søknad om (OID=7399)
Søknadstype (OID=7422)
Tilstand ved søknad om opioider eller pregabalin (OID=7398)
Type medisinsk endring (OID=7536)
Type medisinsk varsel (OID=7538)
Type søknad (OID=7400)
Utfall av bivirkning (OID=7469)
Vaksine som krever årsak til vaksinasjon (OID=9550)
Vaksinestandard (OID=7447)
Årsak til seponering (OID=7494)
Årsak til vaksinasjon (OID=9553)

 

  Gi tilbakemelding på denne siden