Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

HelseregistreDefinisjon: Registre, fortegnelser m.m. der helseopplysninger lagres systematisk slik at opplysninger om den enkelte person kan finnes igjen.

Potensielt kan Volven vise vei til helseregistre og presentere definisjoner til de data som ligger lagret der. Dette kan kategoriseres og gjøres søkbart m.m. Mulighetene er mange. Gi oss gjerne tilbakemelding om ditt behov for en veiviser til landets helseregistre.

Dødsårsaksregisteret 
GERIX 
Kreftregisteret 
Medisinsk fødselsregister 
Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) 
Norgeshelsa 
Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) - Folkehelseinstituttet 
NPR - Norsk Pasientregister 
Regionalt Hjerteinfarktregister for helseregion 4 - Midt-Norge. 
Statens helseundersøkelser 
Styrings- og informasjonssystemet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (HJULET) 
SYSVAK 

 

  Gi tilbakemelding på denne siden