Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
 Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

SkjemaDefinisjon: En blankett med rubrikker til å fylle ut.

Avhengig av responsen fra brukerne kan det legges inn definisjoner og veiledninger til utfylling av disse og andre skjema. En kan også tenke seg at selve skjemaene blir gjort tilgjengelig som nedlastbare dokumenter m.m. Der andre aktører har laget sine egne oversikter kan vi peke til deres databaser.

Blanketter fra NAV 
Samling av offentlige skjema på norge.no 
Skjema utgitt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
Skjema utgitt av Den norske lægeforening 
Skjema utgitt av Norsk Pasientregister 
Skjema utgitt av Statens Pensjonskasse 
Skjema utgitt av Statistisk Sentralbyrå 

 

  Gi tilbakemelding på denne siden