Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
     Administrative
     Samlinger av kodeverk
 Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

AdministrativeDet finnes mange små administrative kodeverk og mange innbyrdes varianter. Det er ønskelig at det blir en standardisert bruk av disse. Når en standardisering er utført vil kodeverkene få en status som sier om de er anbefalt eller ikke.

Tips: Du kan bruke søkefunksjonen i din nettleser til å søke i listen nedenfor, eller du kan velge kategorien "Samlinger av kodeverk" for å navigere "ovenfra og ned".

Hvis du bruker søkefeltet kan du velge å søke kun innenfor kodeverk.

Det er for tiden ingen data i denne kategorien!

 

  Gi tilbakemelding på denne siden