Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
     Administrative
     Samlinger av kodeverk
 Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Samlinger av kodeverkKodeverk hører ofte naturlig sammen i en samling. For eksempel kan en meldingsstandard benytte en hel del kodeverk. Samtidig kan kodeverkene enkeltvis være gjenbrukt i mange ulike sammenhenger.

Applikasjonskvittering 
Digital dialog 
Epikrise (elektronisk melding) 
EPJ-løftet 
EPJ-standard 
Fastlegeordningen 
Graviditet og fødsel 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
Henvisning (elektronisk melding) 
In vitro fertilisering 
Innrapportering av trekk til NAV (elektronisk melding) 
ISO standarder 
Kjernejournal 
KPR Helse og omsorg 
Kreftregistermeldinger 
Laboratorieundersøkelser 
Legemiddel 
Legeoppgjørsmelding 
Medisinske kodeverk 
Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade 
Norsk Enhetlig Kodeverk for LABoratorietjenester (NEKLAB) 
NPR-samlingen 
Organisasjonskodeverk (OK 2007) 
Pasientmeldinger 
Personskade statistikk 
Pleie- og omsorg 
Prehospitale tjenester 
Psykisk helse 
Rekvisisjon og svar (elektronisk melding) 
Resept 
Rusbehandlingen KKS 
Spesifikasjon for Begreper Kodeverk Klassifikasjoner (BeKK) 
Sykmeldingsattest/Legeerklæring (elektronisk melding) 
Tilhører ikke kodeverkssamling 
Tjenestebasert adressering 
Uønskede pasienthendelser 
Vaksine (SYSVAK) 

 

  Gi tilbakemelding på denne siden