Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

TilsynslegeDefinisjon
Lege som har som oppgave å tilse at medisinske behov blir dekket i en bestemt pasientgruppe eller andre personer underlagt et særlig offentlig ansvar. Det er ofte slik at den samme legen også har som oppgave å tilby den helsehjelpen som er nødvendig.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Kommunehelsetjenesten.

Se også

Helsehjelp

Helsetjenestebehov

 

  Gi tilbakemelding på denne siden