Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

OmsorgDefinisjon
De kvalitative elementene som inngår i den hjelp og de tjenester som ytes og som ytrer seg ved at legen eller medarbeider på profesjonell og forpliktende måte viser forståelse og innlevelse, trøster og gir støtte, avlaster skyldfølelse og ansvar.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Tiltak.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden