Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

LegevaktsentralDefinisjon
Telefonsentral betjent av helsepersonell (fortrinnsvis sykepleier) til prioritering og formidling av henvendelser på legevakt og til varsling av lege og ambulanse ved medisinsk nødhjelp (15).Hastegrad vedrørende responstiden:
* Medisinsk nødhjelp (rød respons) gjelder vars-ling av lege og ambulanse til utrykking til u-middelbart livstruende tilstander.
* Haster (gul respons) omfatter kliniske tilstander som uten forsinkelse bør vurderes av lokal lege.
* Vanlig (grønn respons) er henvendelser som ikke omfatter medisinsk nødhjelp eller annen øyeblikkelig hjelp der tidsmomentet medisinsk sett er avgjørende.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Kommunehelsetjenesten.

Se også

Helsepersonell

Legevakt

 

  Gi tilbakemelding på denne siden