Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Legespesialisttjeneste



Definisjon
Medisinske tjenester som tilbys eller ytes av leger som er godkjente spesialister innenfor et medisinsk fagområde i henhold til gjeldene bestemmelser om godkjenning av spesialister (35).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Helsetjeneste.

Se

Spesialisthelsetjeneste

 

  Gi tilbakemelding på denne siden