Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

KvalitetssikringDefinisjon
1) Alle de planlagte og systematiske tiltak som er nødvendig for å få tilstrekkelig tiltro til at et produkt eller en tjeneste vil tilfredsstille angitte krav til kvalitet (NS-ISO 8402).
2) Alle de planlagte og systematiske tiltak som er nødvendige for å få tiltro til at allmennlegetjenesten tilfredsstiller angitte krav til tilgjengelighet og likhet, og for å være en behovsrelatert, effektiv, faglig og etisk forsvarlig tjeneste.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Internkontrollsystem.

Se også

Allmennlegetjeneste

Internkontrollsystem

 

  Gi tilbakemelding på denne siden