Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

KvalitetDefinisjon
1) Helheten av egenskaper og kjennetegn et produkt eller en tjeneste har, som vedrører dets evne til å tilfredsstille fastsatte krav eller behov som antydet (NS-ISO 8402).
2) Helheten av de egenskaper og kjennetegn ved allmennlegetjenesten som vedrører dens evne til å tilfredsstille allment aksepterte faglige normer og krav, og samfunnets og den enkelte pasients behov.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Internkontrollsystem.

Se også

Allmennlegetjeneste

Internkontroll

 

  Gi tilbakemelding på denne siden