Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

HenviseDefinisjon
Når en helsearbeider ber om at en annen instans i helsetjenesten eller annet helsepersonell tar hånd om et helseproblem (24).
Den som mottar henvisningen plikter å gjøre en vurdering og overtar herved midlertidig ansvaret for dette helseproblemet.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Henvisning.
Pasientadministrativt arbeid.

Se også

Helsearbeider

Helseproblem

Helsetjeneste

Rekvirere

Vurdering

 

  Gi tilbakemelding på denne siden