Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

HenviseDefinisjon
Når en helsearbeider ber om at en annen instans i helsetjenesten eller annet helsepersonell tar hånd om et helseproblem (24).
Den som mottar henvisningen plikter å gjøre en vurdering og overtar herved midlertidig ansvaret for dette helseproblemet.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Henvisning.
Pasientadministrativt arbeid.

Se også

Helsearbeider

Helseproblem

Helsetjeneste

Rekvirere

Vurdering

 

  Gi tilbakemelding på denne siden