Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

HelsehjelpDefinisjon
Enhver tjeneste som noen trenger på grunn av sykdom, skade, funksjonshemning eller graviditet eller for å forebygge slike tilstander og som helsetjenesten er nærmest til å gi (37).

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Tiltak.

Se også

Helsetjeneste

Helsetjenestebehov

 

  Gi tilbakemelding på denne siden