Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

Definerte døgndoserDefinisjon
Gjennomsnittlig døgndose av et legemiddel brukt ved preparatets hovedindikasjon, fortrinnsvis angitt i vekt av aktiv substans, evt. (f.eks. vedrørende kombinasjonspreparater) som antall enkeltdoser (antall tabletter, kapsler, milliliter, etc.).
Ved sammenlikninger brukes vanligvis definerte døgndoser (DDD)/1000 innbyggere/døgn.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Resept.

Se også

Legemiddel

 

  Gi tilbakemelding på denne siden