Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

Definerte døgndoserDefinisjon
Gjennomsnittlig døgndose av et legemiddel brukt ved preparatets hovedindikasjon, fortrinnsvis angitt i vekt av aktiv substans, evt. (f.eks. vedrørende kombinasjonspreparater) som antall enkeltdoser (antall tabletter, kapsler, milliliter, etc.).
Ved sammenlikninger brukes vanligvis definerte døgndoser (DDD)/1000 innbyggere/døgn.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Resept.

Se også

Legemiddel

 

  Gi tilbakemelding på denne siden