Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

AlderDefinisjon
En persons alder angis i antall år. Avledes av fødselsdato etter følgende metode: Det aktuelle året minus fødselsår for alle som er reelt eldre enn 1 år i det aktuelle året. De som er reelt yngre enn 1 år skal ha alder 0, men utvidet med reell alder i dager (43).Foretrukket inndeling er 5-årsgrupper: 0-4, 5-9, 10-14, 70-84, 85 og over. Alternativt i livsfaser: 0-6, 7-15, 16-19, 20-24, 25-66, 67-79, 80 og over.

Produkt
Definisjonskatalog for allmennlegetjenesten

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Befolkning.

 

  Gi tilbakemelding på denne siden