Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

HenvisningDefinisjon
Formell forespørsel om at en annen helsefaglig instans skal utrede eller behandle pasientens helseproblem.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Henvisning.
Pasientadministrativt arbeid.

Se også

Ansiennitetsdato

Diagnose

Henvisende lege

Henvisningsdiagnose

Henvist fra

Henvist til

Mottaksdato

Omsorgsperiode

Vurderingsgaranti

 

  Gi tilbakemelding på denne siden