Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Helsedirektoratet

 

PasientDefinisjon
En person som henvender seg til helsevesenet med anmodning om helsehjelp, eller som helsevesenet gir eller tilbyr helsehjelp i individuelle tilfeller.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Pasient.

Se også

Dagpasient

Gjestepasient

Henvisende instans

Henvisning

Intensivavdeling/post

Ledsager

Medisinsk register

Pasientjournal

Pasientnummer

Permisjon

Reinnleggelse

Utskrevet pasient

Utskrivingsklar pasient

 

  Gi tilbakemelding på denne siden