Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag. [Les mer]

   
  finn  i kategori    
 
  Forsiden
 Definisjonskataloger
 Kodeverk
Begreper
Eksempel på bruk:
 Skjema
 Helseregistre

Kontakt oss
Rutiner ved innmelding
OID og kodeverk
Volven på din webside
Volven som webservice

   

Tjenesten er utviklet
og drives av Direktoratet for e-helse

 

PasientDefinisjon
En person som henvender seg til helsevesenet med anmodning om helsehjelp, eller som helsevesenet gir eller tilbyr helsehjelp i individuelle tilfeller.

Produkt
Administrativ definisjonskatalog for somatiske sykehus

Organisasjoner
Ansvarlig: KITH AS
Registrert av: KITH AS

Kategorier
Pasient.

Se også

Dagpasient

Gjestepasient

Henvisende instans

Henvisning

Intensivavdeling/post

Ledsager

Medisinsk register

Pasientjournal

Pasientnummer

Permisjon

Reinnleggelse

Utskrevet pasient

Utskrivingsklar pasient

 

  Gi tilbakemelding på denne siden